img

Basınçlı Vakum Tüplü Sistem

Basınçlı Vakum Tüplü Sistemde; üstte imtisat deposu allta ise sıcak su kazanı bulunur.Bu sistemde


kollektörler iç içe geçmiş iki cam tüpten oluşmaktadır. iki tüp arasındaki vakum sayesinde ısı kaybı


minimum düzeye indirilmiştir.Suyun ısınmasıyla devir daim gerçekleşir ve bu su şebeke suyunun


bulunduğu kazanı dıştan ısıtır Isınan su ile kullanılan sıcak su karışmaz.Kullanım yerinde sıcak su basıncı


en az soğuk su basıncı kadar olduğu için armatürdeki su sıcaklığı istenildiği gibi ayarlanabilir ve çatıya


yakın yerlerde sıcak suyun yetersiz gelmesi gibi bir problem yaşatmaz.Donmaya karşı dayanıklı olup her


türlü iklim şartlarında kullanılabilir. Özellikle çatı katı,dublex veya tek katlı yerlerde kullanılır.Su kesintisinin


olduğu bölgelerde önerilmez.