img

Vakum Tüplü Sistem

Klasik sistemlerde olduğu gibi üstte soğuk su ,altta ise sıcak su kazanı bulunur. Bu sistemde kollektör iç içe


geçmiş iki cam tüpten oluşmaktadır. İki tüp arasındaki vakum sayesinde ısı kaybı minimum düzeye


indirilmiştir.Soğuk havalara dayanıklı olup, her türlü iklim şartlarında kullanılabilir.Görünüm olarak estetik


ve ergonamiktir.